Beste Dames en Heren,

We hebben weer goed  gewerkt aan syntaxis, en in het bijzonder de plaats/volgorde van werkwoorden in zinnen met meer dan een werkwoord. Het bijzondere karakter van modale werkwoorden en hun participia (infinitivus pro participio). De uitdrukking "last hebben van".

Samen hebben we de dialoog van blz.94-95 gelezen en uitvoerig besproken. Veel nieuwe woorden en uitdrukkingen.

Daarna, als een vrolijk slot van de les: de uitroepen van blz.96. (en nog een paar andere woorden...)

Voor de volgende keer: lees blz.97 goed en doe de oefeningen van blz.98, vooral oefening 2.

Tot volgende week!